CDA / VVD Gedoogkabinet mag wel een toontje lager zingen!

Anderhalf jaar hebben het CDA met de VVD en de PVV als gedoogpartner
in het kabinet Rutte allerlei maatregelen uitgevoerd die vooral door de PVV werden verlangd.

Zoals:
* Persoonsgebonden budget (PGB) in de Zorg afschaffen, waardoor diverse gehandicapten in de problemen kwamen.
* Verdere beperking ontwikkelingshulp ( voorstel in Catshuisoverleg )
* Hypotheekrente aftrek niet aanpakken, maar wel huurverhoging!
* Immigratiepolitiek, waarin staat dat de instroom van niet-westerse allochtonen met 50 procent moet dalen.
* Terugkomen op besluit onder water zetten Hedwiger Polder.
* Verder gaan met Kernenergie.
*BTW verhoging kaartjes theater en muziek uitvoeringen (van 6 naar 19%).
* Verdere bezuinigingen met betrekking tot de natuur.
* Meer asfalt en minder openbaar vervoer.

In het zogenaamde Catshuisoverleg hebben de drie partijen samen bijna 7 weken onderhandeld om het overheidstekort verder terug te brengen tot maximaal 3%. Volgens de VVD en het CDA was men er uit en moesten slechts wat formaliteiten worden geregeld.

Toen trok Wilders (onverwachts?) de stekker er uit!! En stonden VVD en CDA met lege handen!

2 dagen later bleken 3 partijen (D66, Groen Links en ChristenUnie) bereid het stokje over te nemen van de PVV, in ruil
voor enkele punten uit de programma’s van die partijen. ( meer vergroening, wel afschaffen hypotheekrente aftrek etc.)
Zo was er alsnog een meerderheid ( 77 zetels ) voor dit besluit en heet het nu het “Wandelgangen akkoord”.
En men is blij dat het nog op tijd is om aan de Europese eis te voldoen ( voor 30 april 2012 melden)

Opvallend is de houding van het CDA: Veel van de bovengenoemde punten die anderhalf jaar met verve werden verdedigd door de diverse bewindslieden zijn plotsklaps niet belangrijk meer en laat men als een blok vallen.

Dat is toch een laffe houding! In plaats van erzelf bijtijds uit te stappen, klapt het slechts omdat Wilders (PVV) er mee stopt!!!!!!!!!!

Je zou dus zeggen dat VVD en CDA zich wel eens wat nederiger mogen opstellen, na deze miskleun en toch nog een tijdig akkoord door de “hulp” van een drietal oppositie partijen.

Maar nee men richt zijn pijlen nu op de PvdA, die buiten het akkoord zijn gebleven en waarbij hun leider (Samsom) dit probeerde te verklaren, maar dit nogal onhandig deed.
Vol venijn werd dit Samsom duidelijk gemaakt door onder andere fractievoorzitter Buma (CDA) maar ook anderen lieten zich niet onbetuigd.

Op deze manier konden CDA en VVD mooi de aandacht afleiden van hun eigen falen en ook nog wat virtuele zeteltjes winnen in de opiniepeilingen…

Zoals gezegd, een laffe houding! Ik hoop dan ook dat de kiezer deze verdraaiing van de werkelijkheid doorziet!
Want 7 weken aan een “dood paard trekken!” (Wilders had helemaal geen zin om aan Europese eisen te voldoen!) is wel erg lang.
CDA / VVD hadden niet het lef om na een week of twee zelf te kappen!
Hadden ze dit wel gedaan, was er veel meer tijd geweest om met andere partijen een bezuinigingsplan te maken met voldoende steun in de Kamer.

     ========================================