Bereikbaarheid stad verbeteren met bus of tram?

In de vorm van een brief aan Provinciale Staten van Groningen:

Prov. Staten Groningen inzake bereikbaarheids probleem stad Groningen
Merkwaardig dat u nu voor busvarianten kiest om bovengenoemd probleem aan te pakken!
Nog geen jaar geleden was u nog overtuigd aanhanger van het regiotram plan, helaas afgeblazen door de Gemeente Groningen.
In dit plan, eerder het project Kolibri, wat in totaal al zo’n 20 jaar loopt, zijn diverse busvarianten onderzocht. Steeds bleek dat deze duurder uitpakten dan de voorgestelde tramlijnen.
Deze gedegen voorbereiding was al zo’n 20 jaar aan de gang toen het dus een jaar geleden werd stopgezet en nog erger later werd weggezet als “tunnelvisie” na een externe evaluatie ( commissie Remkes).
Heel vreemd dat nu in korte tijd en min of meer uit de losse pols deze busplannen worden gepresenteerd als “het middel” om de stad Groningen bereikbaar te maken (wethouder Joost van Keulen van Groningen)
De tram is helemaal van het toneel verdwenen, mag zelfs niet genoemd worden.
Mijn mening is dat dit niet zal werken! Ook niet met meer (grotere) bussen. De meeste zijn nu al leeg of slecht bezet en enkele lijnen ( 4 en 5) worden met opheffing bedreigd.
Bij meerdere tramprojecten in Duitsland, Frankrijk en Belgie is gebleken dat een tram naar de binnenstad in staat is om nieuwe passagiers aan te trekken! (Percentages van 30% of meer toename zijn geen uitzondering).

Het is dan ook heel jammer dat de diverse Groningse Bestuurders het niet hebben aangedurfd om het tramproject door te zetten, maar te zwichten voor de negatieve kritiek van enkele ondernemers, ondermeer uit de Oosterstraat, die vooral handelden uit kortzichtig eigen belang: overlast bij de bouw van de trambaan.

Zie ook onderstaande geraadpleegde literatuur:

Vergelijkingen tram versus bus
Enkele meningen, uit Belgie en Groningen.
Er kan niet eenduidig gesteld worden vanaf wanneer het gebruik van trams efficiënter is dan bussen. Dit dient geval per geval geëvalueerd op basis van vervoerscapaciteit, levensduur, milieu-impact, inpasbaarheid in omgeving, investerings- en gebruikskosten. Een tram is wel meer geschikt om grote reizigersstromen te vervoeren in en naar stedelijke omgevingen”. Dat stelt Vlaams minister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Karin Brouwers (CD&V).
De trams hebben gemiddeld een langere levens- en gebruiksduur dan bussen (30 a 36 jaar versus 14 a 18 jaar), een grotere maximale capaciteit (250 a 350 reizigers versus 100 a 150 naargelang de lengte) en een lager energieverbruik (ratio energie per reiziger van 40 versus 80 a 100). De ratio investeringskost per voertuig en per reiziger bedraagt voor een tram echter 170 terwijl dat voor bussen 100 is.
Voordelen van een tram in een stedelijke omgeving zijn de grotere vervoerscapaciteit, de beperkte lokale milieu-impact en het constante ruimtegebruik. “Bij een frequentie van 6 minuten kunnen tussen 1.500 en 2000 mensen worden vervoerd per tramlijn per richting. Voor dezelfde vervoerscapaciteit per bus dienen de bussen om de 3 minuten te rijden. Er zijn dus tweemaal zoveel voertuigen en chauffeurs nodig om dit met bussen te realiseren”, aldus Crevits.

Auteur: Luc Vanheerentals, Freelancejournalist (Belgie)

Redenen voor een tram
De eerste vraag die vaak gesteld wordt, is waarom er überhaupt een tramplan is in Groningen. Die is er, omdat het met de bereikbaarheid van de Stad met het openbaar vervoer matig is gesteld. Het huidige openbaar-vervoersysteem, het busnet dus, begint aan de top van zijn capaciteit te raken en kan straks niet meer verder worden uitgebreid zonder in verkeersopstoppingen terecht te komen. Daarentegen blijft het aantal mensen dat naar Groningen komt, gewoon doorgroeien. De vraag gaat dus het aanbod binnenkort overstijgen – en doet dat soms nu al. Denk aan de studenten op het stationsplein die opeengepakt als vee in bussen moeten reizen. Daarom is de gemeente aan alternatieven gaan denken. Verschillende vervoerssystemen hebben hierbij de revue gepasseerd en uiteindelijk is de tram als beste alternatief uit de bus gekomen.
Wij zijn het natuurlijk volkomen met die keus eens. Een tram zal Groningen veel opleveren. De grootste winst zit in de betere bereikbaarheid van de stad, maar er zijn meer redenen om de tram te verwelkomen. De belangrijkste hebben wij hieronder beschreven. Wie die redenen heeft gelezen kan maar 1 conclusie trekken; de tram is een enorme aanwinst voor Groningen!
• Trams verbeteren de bereikbaarheid van de binnenstad
• Trams zorgen voor een economische impuls voor heel Groningen
• Tramlijnen leiden tot een nieuwe ruimtelijke inrichting en maken de Stad aantrekkelijker
• Trams leiden tot betere verkeersveiligheid
• Trams zijn comfortabel
• Trams zijn milieuvriendelijk
• De tram versterkt het imago van moderne, duurzame stad
• De aanleg van de trambaan biedt werkgelegenheid

• Bron: website Groningertram.com
• ========================================================
Nog enkele andere zaken die indirect met tram / bus te maken hebben.
De verbetering van de spoorlijn naar Bremen (Duitsland) waarvoor 85 miljoen Euro is gereserveerd.
Hierbij ziet u Groningen als halteplaats aan een grote internationale spoor verbinding tussen Noord Duitsland en Amsterdam met daar aansluiting op HSL Zuid richting Parijs en Londen. In feite komt hier de Zuiderzeelijn opnieuw in beeld , nu echter als intercity of intercity plus. De bedoeling is natuurlijk dat er dan ook meer passagiers in Groningen uitstappen. Een goed openbaar vervoer systeem is dan evident! Een tramverbinding bijvoorbeeld naar de inmiddels auto en busvrije binnenstad.
Tenslotte nog over de spoorlijn Groningen-Heerenveen! Deze is ook afgevoerd van de planning! Vreemd, want deze is onderdeel van de voorgestelde internationale verbinding.
Vriendelijke groet MPW uit Eelde oktober 2013 =====================

==========================================================

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>