De regiotram in Groningen lijkt te sneuvelen

De regiotram, nu al het requiem?

Rond 1997 stelde de gemeente Groningen vast dat het bereikbaarheids- probleem in de komende jaren steeds groter zou worden.
Als oplossing kwam men uiteindelijk uit bij een systeem van Regiotrams.
Na de aanleg milieuvriendelijker en goedkoper in exploitatie dan verdere uitbreiding van het bussennet.

Sinds die tijd is het speciaal ingestelde project bureau bezig de tramlijnen voor te bereiden via voorlichtingsavonden, een speciale website waar alles is te volgen etc.
Met reacties van het publiek wordt rekening gehouden: Zo is het vastgestelde traject van de eerste twee lijnen al een aantal keren aangepast (bv speciaal spoor in de Oosterstraat) naar aanleiding van deze reacties.

Om dan te zeggen dat de tram door de strot is geduwd zoals de tegenstanders zeggen, lijkt me dan ook zwaar overdreven.

In oktober 2012 meldt het onderzoeksbureau van TOM TOM (het navigatiesysteem) dat de filedruk in de stad Groningen!! het hoogst is, hoger dan steden in de randstad.
Ik zou zeggen, na 15 jaar voorbereiding, reden genoeg om snel met de aanleg van die tram te beginnen!

Maar helaas, nu het tijd is om die beslissing te nemen, faalt de politiek. Partijen die altijd voor waren durven het niet aan en stemmen tegen.
Gevolg: De hele gemeentepolitiek van Groningen stort in. 

Volgens mij gaat het er niet om of die tram al dan niet wenselijk is, maar wordt hij door Groningse politici misbruikt om oude rekeningen te vereffenen.
Een “mooi”voorbeeld hiervan is de slechte verhouding tussen PvdA en SP!!

Want eigenlijk is men het er wel over eens: Het regiotram systeem is de beste manier om het bereikbaarheidsprobleem van stad en regio aan te pakken.

Des te triester dat het nu toch niet doorgaat! Want als de echte wil er was geweest was het WEL doorgegaan en was er ook een oplossing voor de financiën gekomen, tenslotte was de regiotram nog steeds binnen het daarvoor gestelde budget.
Zie ook het stuk van Hans Berens op Gezinsbode.nl: http://www.gezinsbode.nl/commentaar-pyrrusoverwinning-voor-coalition-of-the-unwilling/ 

Dit requiem van de regiotram doet me denken aan een ander tram requiem; weliswaar in een heel andere tijd, namelijk dat van de “Blauwe Tram”van Zandvoort via Haarlem naar Amsterdam Centrum (Spuistraat).Dit was ook een echte regiotram en zeer geliefd bij de plaatselijke bevolking! Maar zoals gezegd in een andere tijd, van ongeveer 1900 tot 31 augustus 1957.
Op die laatste dag werd een heus requiem opgevoerd door de bevolking, zo jammer vond men het dat die tram verdween!
De annalen vermelden o.a. het volgende:

Tot ieders spijt werd de lijn op 31 augustus 1957 opgeheven. Dit ging niet zonder slag of stoot, de laatste rit werd onder grote publieke belangstelling gemaakt. Iedereen zong mee met het speciaal geschreven lied “Requiem voor de Blauwe” bij de laatste keer dat de tram vanuit de Tempeliersstraat in Haarlem naar Amsterdam vertrok.”

De “les voor Groningen”van dit verhaal is dat je de bevolking wel “mee” krijgt, als het een goed doordacht systeem is. En inderdaad er is een periode van overlast tijdens de aanleg. En je moet je al helemaal niet van de wijs laten brengen door die individuele “tramhaters”zoals die man met zijn website “TramNoWay”en bijbehorende posters, maar ook anderen. Zij hebben geen echte “tegen argumenten”maar alleen een hekel aan overlast voor eigen deur.

Overigens de “Blauwe tram” spreekt nog steeds tot de verbeelding gezien de vele artikelen, video’s etc. die op internet zijn te vinden.
De toenmalige bestuurders getuigden ook niet over veel visie te beschikken door te denken dat de bus dit allemaal over kon nemen! Het verkeer werd immers steeds drukker en die bussen moesten zich daar doorheen wurmen en hadden geen “vrije baan zoals de tram!

In Groningen lijkt zich deze geschiedenis te herhalen! Met dien verstande dat de tram hier helemaal geen kans krijgt, behalve dan die “virtuele tramrit op internet.

CDA / VVD Gedoogkabinet mag wel een toontje lager zingen!

Anderhalf jaar hebben het CDA met de VVD en de PVV als gedoogpartner
in het kabinet Rutte allerlei maatregelen uitgevoerd die vooral door de PVV werden verlangd.

Zoals:
* Persoonsgebonden budget (PGB) in de Zorg afschaffen, waardoor diverse gehandicapten in de problemen kwamen.
* Verdere beperking ontwikkelingshulp ( voorstel in Catshuisoverleg )
* Hypotheekrente aftrek niet aanpakken, maar wel huurverhoging!
* Immigratiepolitiek, waarin staat dat de instroom van niet-westerse allochtonen met 50 procent moet dalen.
* Terugkomen op besluit onder water zetten Hedwiger Polder.
* Verder gaan met Kernenergie.
*BTW verhoging kaartjes theater en muziek uitvoeringen (van 6 naar 19%).
* Verdere bezuinigingen met betrekking tot de natuur.
* Meer asfalt en minder openbaar vervoer.

In het zogenaamde Catshuisoverleg hebben de drie partijen samen bijna 7 weken onderhandeld om het overheidstekort verder terug te brengen tot maximaal 3%. Volgens de VVD en het CDA was men er uit en moesten slechts wat formaliteiten worden geregeld.

Toen trok Wilders (onverwachts?) de stekker er uit!! En stonden VVD en CDA met lege handen!

2 dagen later bleken 3 partijen (D66, Groen Links en ChristenUnie) bereid het stokje over te nemen van de PVV, in ruil
voor enkele punten uit de programma’s van die partijen. ( meer vergroening, wel afschaffen hypotheekrente aftrek etc.)
Zo was er alsnog een meerderheid ( 77 zetels ) voor dit besluit en heet het nu het “Wandelgangen akkoord”.
En men is blij dat het nog op tijd is om aan de Europese eis te voldoen ( voor 30 april 2012 melden)

Opvallend is de houding van het CDA: Veel van de bovengenoemde punten die anderhalf jaar met verve werden verdedigd door de diverse bewindslieden zijn plotsklaps niet belangrijk meer en laat men als een blok vallen.

Dat is toch een laffe houding! In plaats van erzelf bijtijds uit te stappen, klapt het slechts omdat Wilders (PVV) er mee stopt!!!!!!!!!!

Je zou dus zeggen dat VVD en CDA zich wel eens wat nederiger mogen opstellen, na deze miskleun en toch nog een tijdig akkoord door de “hulp” van een drietal oppositie partijen.

Maar nee men richt zijn pijlen nu op de PvdA, die buiten het akkoord zijn gebleven en waarbij hun leider (Samsom) dit probeerde te verklaren, maar dit nogal onhandig deed.
Vol venijn werd dit Samsom duidelijk gemaakt door onder andere fractievoorzitter Buma (CDA) maar ook anderen lieten zich niet onbetuigd.

Op deze manier konden CDA en VVD mooi de aandacht afleiden van hun eigen falen en ook nog wat virtuele zeteltjes winnen in de opiniepeilingen…

Zoals gezegd, een laffe houding! Ik hoop dan ook dat de kiezer deze verdraaiing van de werkelijkheid doorziet!
Want 7 weken aan een “dood paard trekken!” (Wilders had helemaal geen zin om aan Europese eisen te voldoen!) is wel erg lang.
CDA / VVD hadden niet het lef om na een week of twee zelf te kappen!
Hadden ze dit wel gedaan, was er veel meer tijd geweest om met andere partijen een bezuinigingsplan te maken met voldoende steun in de Kamer.

     ========================================